Ред вожње          Ценовник            Линије           Мапа приградских линија             Актуелности         
САЈТ СЕ НЕ АЖУРИРА, СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СУ ОД ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА!!!

Приградски превоз Београд

Click here to edit subtitle

Градски превоз у Београду

Јавни градски саобраћајни превоз у Београду покрива свих 17 градских општина, а линије су подељене у два независна тарифна система: ИТС1 (градске линије) и ИТС2 (приградске и локалне линије). Унутар ИТС2 тарифног система постоје три зоне за месечне електронске карте, и осам зона за карте за појединачну вожњу.
Ценовник појединачних карата унутар ИТС1:
 
 
ВРСТА КАРТЕ:
  ЗОНА:
  ПРОДАЈНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:
Карта купљена код возача
  1
 150 РСД
Временска карта - 90 минута
  1
  89 РСД
Временска карта - 24 сата (осим у ноћном саобраћају 00:00-04:00)
  1
 280 РСД
Временска карта - 3 дана (осим у ноћном саобраћају 00:00-04:00)
  1
 720 РСД
Временска карта - 5 дана (осим у ноћном саобраћају 00:00-04:00)
  1
 1100 РСД
Напомена: На ИТС1 линијама постоји само једна зона.
Картонска неперсонализована карта се може употребити само једном за уплату једнодневне, тродневне или петодневне карте, и важи од тренутка уплате. Картонску карту није могуће користити за временске карте од 90 минута, као ни за појединачне карте за ИТС2 линије. Цена недопуњене картонске карте је 40 динара.

Пластична неперсонализована карта се може допуњавати неограничен број пута, и користити и за временске карте од 90 минута, као и за појединачне вожње на ИТС2 линијама. Цена недопуњене пластичне неперсонализоване карте је 250 динара. За једнократну допуну у износу од 900 динара, добијате бонус од 100 динара.
Ценовник појединачних карата унутар ИТС-2:
 
 
ВРСТА КАРТЕ:
Неперсонализована електронска карта (осим за линије 560Е, 581Е и 860Е):
 Карта купљена код возача:
  Број зона:
Продајна цена са ПДВ-ом:
  Продајна цена са ПДВ-ом:
  1
  97 РСД
  155 РСД
  2
 122 РСД
  190 РСД
  3
 152 РСД
  230 РСД
  4
 183 РСД
  265 РСД
  5
 213 РСД
  300 РСД
  6
 244 РСД
  335 РСД
  7
 275 РСД
  370 РСД
  8
 305 РСД
  410 РСД
Експрес линије ИТС-2:
 Линије: 560E, 581E i 860E
Број зона:
  Неперсонализована електронска карта и папирна карта у возилу:
 1
 155 РСД
 2
 190 РСД
 3
 230 РСД
 4
 265 РСД
 5
 300 РСД
 6
 335 РСД
 7
 370 РСД
 8
 410 РСД
Обреновац, Младеновац и Барајево- градске линије - ИТС2:

Линије: 911, 911A, 912, 912A, 912A1, 912B, 4191, 4191B, 4192, 4192A, 4193, 4194, 4194L, 4197, 4199, 4199A, 4199B, 4199C, 4199D.
ВРСТА КАРТЕ:
  Неперсонализованаелектронскакарта ипапирна картау возилу:
  БРОЈ ЗОНА:
  Продајна цена са ПДВ-ом:
 1
  95 РСД

Ценовник месечних карата:

ИТС-1 (градски превоз)
 
Категорија:
  Цена са ПДВ-ом:
  Запослени:
 3275 динара (полумесечна: 1833 динара)
  Повлашћене категорије*:
 1120 динара
У ИТС-1 тарифи (градски превоз) не постоје зоне.
*У повлашћене категорије спадају: средњошколци, студенти, незапослени, лични и породични пензионери, жене од 60-65 година, избеглице и интерно расељена лица, ратни војни инвалиди, инвалиди рада услед последица несреће на послу и професионалних обољења са 50–60% телесног оштећења, инвалиди рада услед последица болести са 100% инвалидности, цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења, дијализирана и трансплатирана лица, лица са лаком душевном заосталошћу, трајно неспособна лица за рад и привређивање и чланови домаћинства, корисници материјалног обезбеђења породице (МОП), под условом да ово право нису остварили по неком другом основу.
ИТС2 (приградски превоз)
 
 
 
ЗОНА:
  ЗАПОСЛЕНИ:
СРЕДЊОШКОЛЦИ И СТУДЕНТИ:

ОСТАЛЕ ПОВЛАШЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ*:
Зона 1
 3900 РСД (полумесечна: 2148 РСД)
 1410 РСД
  1410 РСД
Зона 1 и 2
 5304 РСД (полумесечна: 2916 РСД)
 1410 РСД
  1910 РСД
Zona 1, 2 i 3
 7044 РСД (полумесечна: 3876 РСД)
 1410 РСД
  2540 РСД
Зона 2 и 3
 5304 РСД (полумесечна: 2916 РСД)
 1410 РСД
  1910 РСД
Зона 3
 3900 РСД (полумесечна: 2148 РСД)
 1410 РСД
  1410 РСД
  Зона 1 и 2 + линија 860Е
 6588 РСД (полумесечна: 3624 РСД)
 2694 РСД
  3194 РСД
*У остале повлашћене категорије спадају: избеглице и интерно расељена лица, ратни војни инвалиди, инвалиди рада услед последица несреће на послу и професионалних обољења са 50–60% телесног оштећења, инвалиди рада услед последица болести са 100% инвалидности, цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења, дијализирана и трансплатирана лица, лица са лаком душевном заосталошћу, трајно неспособна лица за рад и привређивање и чланови домаћинства, корисници материјалног обезбеђења породице (МОП), под условом да ово право нису остварили по неком другом основу, као и лични и породични пензионери** и жене од 60 до 65 година***.
**Лични и породични пензионери и жене између 60 и 65 година имају право на неограничен број вожњи у ИТС1 тарифној зони (градски превоз) уз важеће месечне допуне за ИТС2.
ИТС1 + ИТС2 (градски + приградски)
 
 
ИТС1 зона (градски):
  ИТС2 зона (приградски):
  Запослени:
Средњошколци и студенти:
 1
 1
 4596 РСД (полумесечна: 3981 РСД)
 1730 РСД
 1
 1 i 2
 6000 РСД (полумесечна: 4749 РСД)
 1730 РСД
 1
 1, 2 i 3
 7740 РСД (полумесечна: 5709 РСД)
1730 РСД
 1
 1, 2 и линија 860E
 7284 РСД (полумесечна: 5457 РСД)
 3014 РСД

Бесплатан превоз:

Право на бесплатан превоз у ИТС1 и ИТС2 тарифним системима имају следеће категорије путника:
1. Ученици основних школа
2. Лица старија од 65 година
3. Ратни и мирнодопски војни инвалиди (50-100%)
4. Цивилни инвалиди рата (50-100%)
5. Инвалиди рада (70-100%)
6. Слепа лица
7. Инвалидна лица која примају стални додатак...
8. Оболела лица (дечија парализа и плегија, мишићна дистрофија, хемофилија, мултипла склероза и аутизам)
9. Лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу
10. Носиоци ордена
11. Труднице
12. Деца која примају социјалну помоћ
13. Чланови породица палих бораца